1984. god. Osniva se servis <<BIROELEKTRONIKA>> za obavljanje delatnosti iz oblasti precizne mehanike i to: popravka i održavanje merila mase (vaga),registar kasa,tegova-izrada i dorada rezervnih delova.

1990. god.osnovana je <<BIROTEHNA>> d.o.o. u ulici Karađorđevoj 21.Osnovna delatnost je prozvodnja, uvoz,promet,servisiranje i prodaja elektronskih uređaja i aparata sa servisnom podrškom za sve svoje uređaje na teritoriji Srbije i Crne Gore.Tehničko osoblje se sastoji od tri potpuno mobilne ekipe koje čine serviseri,elektrotehničari, precizni mehaničari i elektroničari sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima servisiranja.

1991. god. <<BIROTEHNA>> otvara izložbeni salon u Beogradu u ulici Velikomoravska br.17 sa servisnom podrškom u garantnom i vangarantnom roku.

Smederevo

Đure Salaja 28

tel: 026/640-333
fax: 026/462-1111

Beograd

Velikomoravska 17

tel:011/304-77-77
fax:011/283-15-15

Kragujevac

Ibarskih rudara 3

tel/fax: 034/356-334

Servis

Kajmakcalanska31

tel:026/640-333, 2250-56
fax:026/226-050

Newsletter