Preduzeće Birothna d.o.o. u okviru svoje organizacione celine ima i akreditovano Kontrolno telo (KT Birotehna). Obim akreditacije KT Birotehna možete preuzeti

sertifikatNaša OC Kontrolno telo se nakon postupka akreditacije i ovlastilo i poseduje rešenje izdato od strane Ministarstva privrede i upisano je u Registar ovlašćenih tela za overavanje merila mase  tako da  Birotehna d.o.o. posluje kao Ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja (baždarenja):

 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
  -    klase tačnosti (I), opsega do 400 g
  -    klase tačnosti (II), opsega do 136 kg
  -    klase tačnosti (III) i (IIII), opsega do 100 t
 • tegova klase tačnosti M2 (1g – 20 kg)


Overavanje (baždarenje) vaga definisano je  pravilnikom kojim su propisane vrste merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se to overavanje vrši i to:
Trenutni obim akreditacije:
http://www.registar.ats.rs/obim/2b2317e47b3d4730bbb13f4e956b9de7

 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klasa tačnosti I, II, III i IV do 9000 kg  se periodično overavaju na 2 godine
 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klasa tačnosti I, II, III i IV preko 9000 kg  se periodično overavaju svake godine.
 • Tegovi klase tačnosti M2 se periodično overavaju na 2 godine

Overavanje (baždarenje) vaga je zakonska obaveza svih subjekata koji koriste merila mase - vage u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao i mernih posuda.

Overavanje vage može da se izvrši samo onda ako merilo mase ispunjava metrološke zahteve propisane odgovarajućim pravilnikom i kada je merilo odobreno za upotrebu i poseduje Rešenje o odobrenju tipa merila. Ovako odobreno merilo se može dalje overavati. Overavanje merila obuhvata pregled i žigosanje merila, odnosno izdavanje Uverenja o overavanju na zahtev korisnika.  
Overavanje merila može biti redovno ili vanredno. Redovno overavanje je obavezno ponovno overavanje merila na pisani zahtev imaoca, odnosno korisnika merila, koji je podne zahtev pre nego je istekao rok važenja žiga.
Vanredno overavanje merila, je pregled merila nakon izvršene popravke merila.
Na redovno i vanredno overavanje mogu se podnositi samo pripremljena merila, što podrazumeva da su merila ispravan, uredno očišćena, pripremljena, i da imaju jasno vidljive natpise i oznake.
Overavanje merila vrši se u prostorijama KT Birotehna , u Beogradu na adresi Velikomoravska br. 17 i, u Smederevu na adresi Đure Salaja 28  i u Kragujevcu na adresi Ibarskih Rudara br. 3 kao i na mestu na kome se merilo nalazi, ako je u pitanju merilo koje je po svojoj konstrukciji vezano za mesto na kome je postavljeno (stabilno merilo), ili ako je u pitanju merilo koje bi se zbog osetljivosti konstrukcije moglo pri prenosu oštetiti ili pokvariti.Ako se overavanje merila vrši na mestu upotrebe, merilo mora biti postavljeno u radno stanje prema propisanim metrološkim zahtevima i uputstvu proizvođača.

Za sva ostala pitanja i dogovore javite se na naše kontakt telefone.

Uz nadu za uspešnu saradnju želimo Vam ugodan boravak na našem web sajtu!!!

Smederevo

Đure Salaja 28

tel: 026/640-333
fax: 026/462-1111

Beograd

Velikomoravska 17

tel:011/304-77-77
fax:011/283-15-15

Kragujevac

Ibarskih rudara 3

tel/fax: 034/356-334

Servis

Kajmakcalanska31

tel:026/640-333, 2250-56
fax:026/226-050

Newsletter