DRUMSKA - KOLSKA ELEKTRONSKA (KAMIONSKA) VAGA BIROTEHNA - EVSD 60 (METALNE KONSTRUKCIJE) - Eksterni displej za kamionske vage

Kolska vaga / kamionska vaga
Opis

mena merila

Drumska elektronska vagaje namenjena za merenje vozila sa ili bez priključnog vozila, sa ili bez tereta maksimalne težine 60.000 kg.Ovaj tip vage je sa gaženom površinom vage u nivou okoline.

TEHNIČKE KARAKTERSTIKE

 • Dimenzija mernog mosta je 18 x 3 m,
 • visina konstrukcije vage je 35 cm,
 • merni opseg od 400 kg do 60.000 kg
 • najmanji podeok vage je 20 kg
 • vaga je odobrena od strane  Direkcije za mere i dragocene metale Beograd
 • klasa tačnosti je III
 • merni pretvarači sile su sa IP 68 zaštitom nosivosti30.000 kg, odobreno od strane Direkcije za mere i dragocene metale i urađeni po OIML standardu. Najnovije su generacije, slobodno stojeći sa odgovarajućom karakteristikom ljuljanja što uz primenu odgovarajućih aksijalnnih odbojnika omogućava pouzdano merenje,
 • elektronski kontroler za pokazivanje rezultata merenja isporučujemo u varijanti:
 • Osnova vage je čelične konstrukcije, izrađena je od savijenih čeličnih limova i profila, 
 • Visinska razlika platfrome I temelja je 450 mm I po svojim karakteristikama ovo rešenja spada u najmodernija svetska rešenja
 • Vaga je oslonjena na 6 oslonaca (elektromehanička merna pretvarača) koji čine fleksibilnu vezu sa tlom
 • Vaga je izvedena tako da se lako može prići vitalnim delovima ( oslonci – pretvarači) radi obavljanja servsisnih radova
 • Tačnost vage prema važećim propisima sl list 55/82      

          OPŠTI USLOVI:

 • konstrukcija vage je peskarena, zaštićena sa temeljnom antikorozivnom zaštitom i završna boja pečena
 • elektrooprema za upravljanje vagom mora biti locirana u kućici iz kojeg je neometan pogled na celu dužinu vage,
 • elektrooprema mora biti montirana u klimatizovanom prostoru (-10oC do + 40oC),
 • Montažu vrše ovlašćeni serviseri Birotehne d.o.o.

     OBAVEZA KUPCA:

 • stvaranje uslova za izvođenje građevinskih radova čišćenje prostora, obezbeđenje prostora za

manipulaciju vozilima isl),

 • izrada merne kućice vage prema izvođačkom projektu minimalne dimenzije 2.5 x 3m I da se kroz staklene površine kućice ima preglednost kompletne vage  (mosta vage)
 • izrada temeljne osnove vage sa navozima (prilazima) ili obezbeđenja plitke betonske jame za ukop vage (ako se odluči za tu varijantu) prema izvođačkom projektu, prilazni putevi moraju biti minimalne dužine 8 m sa jedne I sa druge strane . Izrada temeljne osnove sa navozima (prilazima) moguća je u našoj izvedbi *
 • obezebeđenje dizalice ili viljuškara za montažu vage
 • obezbeđenje nesmetanog rada radnika, kao i radnika za obuku.
 • obezbeđenje građevinske dozvole ako je potrebno,
 • obezbeđenje električne energije (trofazna) pri montaži vage, vode
 • obezbeđenje dodatnog tereta za ispitivanje vage- 40 t
 • PC računar (konfiguracije) koji podržava program za rad vage + štampač

OBAVEZE PRODAVCA

 • isporuka elektronskog kontrolera i razvodne kutije,
 • montaža elektrokomponenti (mernih pretvarača sile, razvodne kutije i elektronkog kontrolera)
 • isporuka i instaliranje programa ( softvera ) za rad vage
 • transport etalon tegova do mesta vage
 • priprema vage za ispitivanje i ispitivanje – overavanje etalon tegovima,
 • kalibrisanje i žigosanje
 • izdavanje potrebnih uverenja o overavanju merila.
 • priprema neophodne tehničke dokumentacije kao i dostavljanje kupcu iste
 • montaža vage po projektu sa odgovarajućim softverskim rešenjem i puštanje u rad
 • da izvrši obuku za upravljanje vagom
 • izdavanje garancije za rad vage
 • ROK ISPORUKE, montaže i žigosanje vage oko 20 radnih dana.
 • VREME POTREBNO ZA IZRADU NOVE KONSTRUKCIJE VAGE: 20 - 30 dana

GARANCIJA:

 • Garancija za tačnost merenja je pet godina ako servisna ekipa koja je montirala vagu godišnje servisira i žigoše vagu.
 • Za uvozne komponente garancija je 2 godine od dana puštanja u rad.
 • Garancija za metalnu konstrukciju 20 godina
 • Rezervni delovi obezbeđeni 10 god.

Za sve dodatne informacije kontaktirati:

Manić Trojana – Maneta  026/640-333 ili  063/24-80-80                         

Važno: VAGA JE MONTAŽNO - DEMONTAŽNA (PRENOSIVA) PO POTREBI  !!!

Obezbeđen servis u garantnom i vangarantnom roku

Garancija 1 godina

Uvoznik I distributer : Birotehna d.o.o. Smederevo

Pokazivači mase (težine terata) koji mogu da se povežu na različite modele industrijskih vaga I tako obezbede odličnu čitljivost rezultatat merenja.Na pr. kod kamionskih (drumskih) vaga gde se očitavanja vrši iz zaštićenog prostora (kućice) sa veće udaljenosti, velikih platformskih vaga ali I manjih kao I drugih sistema  (po želji korisnika).

TP03 i TP05 semafor

Tehničke karakteristike:

 • 6 cifara
 • veličina digitnog mesta TP03 veličina 3” (7.6 cm)  TP05 veličina 5” (12.7cm)
 • kućište od lakog čelika plastificirano
 • Temperatura :opseg od 0 do +40 °C
 • Napajanje 220V AC

Smederevo

Đure Salaja 28

tel: 026/640-333
fax: 026/462-1111

Beograd

Velikomoravska 17

tel:011/304-77-77
fax:011/283-15-15

Kragujevac

Ibarskih rudara 3

tel/fax: 034/356-334

Servis

Kajmakcalanska31

tel:026/640-333, 2250-56
fax:026/226-050

Newsletter