Eksterni semafor AL-03E

Eksterni semafor AL-03E
Opis

Eksterni semafor AL-03E

 

Pokazivači mase (težine terata) koji mogu da se povežu na različite modele industrijskih vaga i tako obezbede odličnu čitljivost rezultatat merenja. Na pr. kod kamionskih vaga gde se očitavanja vrši iz zaštićenog prostora (kućice) sa veće udaljenosti, velikih platformskih vaga ali I manjih kao I drugih sistema  (po želji korisnika).

Eksterni semafor AL-03E (alrmni semafor) se povezuje sa različitim tipovima platformskih vaga koje proizvodi Birotehna doo na pokazivače (indikatore) odgovarajućeg tipa (npr BKW, BBKW, BBWS....).

Pomoću ovog semafora korisnik može svetlosno i zvučno (alarmom) da bude upozoren kada je dostignuta odgovarajuće programirana vrednost merene mase koja se podešava u samom indikatoru vage.

Kada je doszignut niži programiran prag na semaforu se pali zeleno svetlo.

Kada je vrednost izmerene mase između donjeg i gornjeg praga oglašava se alarm i na semaforu se pali žuto svetlo.

Kada je vrednos izmerene mase dostigne gornju uprogramiranu vrednost pali se crveno svetlo.

Na ovaj način operateru vage se omogućuje lakša kontrola prilikom merenja zahtevane i prethodno definisane merene mase, npr punjenje džakova, ili kontrole prethodno upakovanih proizvoda.


Uvoznik  Birotehna d.o.o. Smederevo

Smederevo

Đure Salaja 28

tel: 026/640-333
fax: 026/462-1111

Beograd

Velikomoravska 17

tel:011/304-77-77
fax:011/283-15-15

Kragujevac

Ibarskih rudara 3

tel/fax: 034/356-334

Servis

Kajmakcalanska31

tel:026/640-333, 2250-56
fax:026/226-050

Newsletter